O spletišču

Spletišče Uporabna Geografija je namenjeno delu v šoli, med študijem, ali pri iskanju odgovorov na geografska vprašanja v vsakdanjem življenju. Vsa gradiva in orodja so načeloma prosto dostopna. Za dodajanje, spreminjanje gradiv in sodelovanje na forumih je potrebna registracija na spletišču.

Spletišče je bilo v razširjeni in posodobljeni obliki zgrajeno v letih 2017-2018 na temeljih spletišča “Ekskurzije.si – Načrtovalec šolskih ekskurzij” (http://www.ekskurzije.si), nastalega v letih 2009-2010, ter delovne različice spletišča z zgodovinskimi ekskurzijami (http://ekskurzije.razvoj2.luz.si/moodlezgodovina/login/index.php).

Partnerji izhodiščnega projekta so bili Geodetska Družba, d.o.o., Ljubljana, Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. in OŠ Ledina, Ljubljana, vodji projekta Stanislav Cerar in Roberto Degan, sodelavci pa Mirsad Skorupan, Tatjana Kikec, Aleksander Jeršič, Irena Benedik, Saša Bobnar, Skupina GIS, LUZ d. d., Atelje A2, Bojan Lenart, Mojca Janžekovič, Igor Lipovšek. Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.

Pri izdelavi spletišča Uporabna Geografija so sodelovali Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, podjetje A1 Informatika d.o.o. ter zunanji sodelavci.
 
Vodja projekta “Nova postavitev e-vsebin in funkcionalnosti spletišča http://www.ekskurzije.si” (EV0738/2017): Marko Krevs
 
Sodelavci, izvedba:
– zasnova spletišča: Mirsad Skorupan (Osnovna šola Ledina), Marko Krevs, Blaž Repe (Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Igor Lipovšek (Zavod za šolstvo RS)
– geoinformacijski del dela spletišča “Ekskurzije” (povezava ArcGIS Online-Moodle): Ivan Primorac (A1 INFORMATIKA D.O.O., Ljubljana)
– e-izobraževalni del spletišča: Mitja Podreka (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
– postavitev vstopne strani spletišča: Matej Šiško (Osnovna šola Otočec)
– iskalnik po zemljevidih: Marko Krevs (Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
– spletne mobilne aplikacije, zgodbe z zemljevidi: Marko Krevs, Blaž Repe (Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
– vsebinska izvedba postavitve spletišča, nove vsebine, preizkušanje, izobraževanje: Mirsad Skorupan, Marko Krevs, Blaž Repe (Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Tatjana Kikec
– oblikovanje spletišča: Marko Krevs, Mitja Podreka (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Matej Šiško (Osnovna šola Otočec)

Zahvaljujemo se vsem, ki so prispevali nasvete, znanje, ali kakršnokoli drugo pomoč pri vzpostavljanju spletišča. Med njimi pa posebej:
– Oddelku za geografijo FF UL za omogočanje gostovanja na univerzitetnem spletišču ArcGIS Online;
– Ljubljanskemu urbanističnemu zavodu (LUZ) za  potrpežljivo sodelovanje pri prenosu starega spletišča v novo okolje;
– Ministrstvu za okolje in prostor, zlasti Alešu Veršiču, za možnost dostopa do podatkov spletišča OPSI;
– podjetju GDi, zlasti Alenki Jelen na Helpdesku, za neskončno potrpežljivo svetovanje pri postavljanju geoinformacijskega dela spletišča;
– ARNES-u za razumevajočo in potrpežljivo podporo pri opredeljevanju, izvajanju in financiranju projekta ter za omogočeno gostovanje na njihovem spletišču.
(Skupno 607 obiskov, današnjih obiskov 1)